Pickavet, uw specialist in tarmac en asfalt

Pickavet aannemingen is een dynamisch bedrijf met een jonge bedrijfsleiding.

Onze werken bestaan vooral uit wegenonderhoud en verhardingswerken (asfalt, beton,...).

Onze klanten zijn dan ook openbare besturen zoals agentschap wegen en verkeer, gemeenten alsook particulieren.

Met wegenonderhoud bedoelen we herstellingen en aanleg. Concreet is dit: borduren en klinkers leggen en herstellen, kapotte kolken vernieuwen, betonvakken aanleggen en herstellen,...

We beschikken ook over een nieuwe asfalteermachine en wals voor het leggen van asfalt. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in allerhande asfaltwerken zowel publiek als privaat.