Pickavet: specialist in tarmac en asfalt werken

Pickavet aannemingen is een dynamisch bedrijf met jonge bedrijfsleiding.

Onze werken bestaan vooral uit wegenisonderhoud en verhardingswerken zoals asfalt, beton,...

Onze klanten zijn dan ook openbare besturen zoals agentschap voor wegen en verkeer, gemeenten alsook particulieren.

Met wegenonderhoud bedoelen we herstellingen. Concreet is dit putten vullen, borduren en klinkers herstellen, kapotte kolken vernieuwen, betonvakken herstellen,...

We beschikken ook over een nieuwe asfalteermachine en wals. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in allerhande asfaltwerken zowel publiek als privaat.